A A A
SmodBIP


BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SĄDU

09.08.2013

 BUDOWA NOWEGO BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU I SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU PRZY ZBIEGU ULIC WYSZYŃSKIEGO, ZAMOYSKIEGO I PAWŁÓWKA


Całkowity koszt inwestycji: - 120.000.000
zaktualizowana wartość zadania inwestycyjnego do poziomu cen na 2012 r.
Wykonawca: Polimex Mostostal S.A.
Termin zakończenia budowy: 2017
Realizacja:
umowa z dnia: 7.04.2011r
okres realizacji inwestycji
data rozpoczęcia zadania: 13.04.2011 r.
Planowana Programem Inwestycyjnym data zakończenia zadania: rok 2017
czas realizacji robót budowlanych : 66 miesięcy
czasokres wyposażenia – 6 miesięcy
data rozpoczęcia robót budowlano-montażowych : 27.04.2011
prognozowana data zakończenia robót budowlanych – 31.12.2015
prognozowana data wyposażenia – 30.06.2016

PLANOWANE EFEKTY DO UZYSKANIA:
W wyniku realizacji inwestycji Sąd Okręgowy w Zamościu i Sąd Rejonowy w Zamościu mieściły będą się w jednym budynku, zlokalizowanym w centrum Zamościa u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamoyskiego, Pawłówka (obecnie sądy mieszczą się w 4 budynkach, zlokalizowanych w różnych częściach miasta).

DANE TECHNICZNE BUDYNKU
Powierzchnia netto – 24243,10 m2 w tym:
• Powierzchnia użytkowa: 14381,90 m2
• Powierzchnia ruchu: 8248,20 m2
Powierzchnia usługowa: 1613,00 m2
Ilość kondygnacji: 4
Rodzaj konstrukcji: monolityczna - żelbetowa, fasada Głowna wykończona granitem, stropodach dach płaski w technologii odwróconej.
Kubatura:
• Powierzchnia zabudowy: 7.302,00 m2
• Powierzchnia działki: 1.805,70 ha


OPIS INWESTYCJI – dane techniczne
Realizacja inwestycji obejmuje budowę budynku Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Zamościu, wraz z przyłączami – u zbiegu ulic Wyszyńskiego, Zamoyskiego i Pawłówka wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, urządzeniem terenów zielonych, dróg wewnętrznych i parkingów.
Projektowany trójczłonowy budynek ukształtowany został na planie nieregularnego pięciokąta. Do dominującej bryły części wejściowej o czterech kondygnacjach naziemnych przylegają dwa skrzydła budynku o trzech kondygnacjach naziemnych . Reprezentacyjna część wejściowa obłożona płytami kamiennymi posiada dach płaski z centralnie usytuowanym świetlikiem nad głównym pionem komunikacyjnym z reprezentacyjnymi schodami głównymi i trzonami windowymi. Reprezentacyjność wejścia podkreślają usytuowane osiowo wolnostojące portale kamienne. Przyległe do części wejściowej trójprzęsłowe skrzydła budynku posiadają dach płaski z osiowo usytuowanymi świetlikami nad salami rozpraw oraz liniowymi świetlikami nad fosami doświetlającymi korytarze komunikacji poziomej pomiędzy klatkami schodowymi.
Skrzydła budynku w części tylnej wiąże nadwieszona duża sala rozpraw, pod którą przebiega, strzeżony wjazd na dziedziniec wewnętrzny dostępny jedynie dla pojazdów funkcyjnych i uprzywilejowanych. Miejsca postojowe samochodów zapewniają usytuowane wzdłuż boków budynku naziemne parkingi dla interesantów w liczbie 160 oraz podziemne parkingi dla pracowników obu sądów w licznie 160 .
Budynek składa się z części wejściowej, dwóch skrzydeł z dziedzińcem wewnętrznym i obejmuje pomieszczenia Sądu Okręgowego i Sadu Rejonowego. Rozmieszczenie powierzchni zaprojektowano zapewniając właściwe możliwości pracy poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych, uwzględniając strefy dostępu, do których należą: strefa ogólnodostępna, strefa ograniczonego dostępu, strefa specjalnie chroniona (bezpieczna), strefa bez możliwości dostępu osób postronnych.
Sąd Okręgowy w Zamościu zajmie wszystkie poziomy i pomieszczenia skrzydła lewego budynku, Sąd Rejonowy w Zamościu zajmuje zajmie wszystkie poziomy i pomieszczenia skrzydła prawego.
Budynek wyposażony jest w 10 ciągów komunikacji pionowej - klatki schodowe niezależnymi wejściami, oraz jedną klatkę schodową główną. Budynek posiada 5 dźwigów osobowych i 2 towarowe. Budynek posiada niezależne trakty komunikacji poziomej i pionowej dla strefy ograniczonego dostępu oraz wydzielone trakty komunikacji dla podsądnych.
Obiekt posiada: 751 nowoczesne wykończonych i wyposażonych pomieszczeń, w tym:
45 sal rozpraw każda z pokojami narad i pokojami świadków, pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi, magazynowymi i archiwalnymi.
Obiekt posiada pomieszczenia dla zatrzymanych ( 8 cel dla zatrzymanych) i konwoju.
Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych, dla których dostęp do każdego miejsca i poziomu jest nieograniczony. Wyposażony jest we wszystkie instalacje zabezpieczające, tj. sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizację przeciwpożarową, wizyjny system kontroli ruchu i kontroli dostępu, monitoring, nagłośnienie sal rozpraw, sieci strukturalne, system wspomagania organizacji rozpraw, system cyfrowej rejestracji przebiegi rozpraw, wentylację i klimatyzację.
Budynek w pełni zabezpieczy potrzeby poprawnego funkcjonowania obu Sadów, poprawi warunki pracy usprawni obsługę interesantów.

WARTOŚĆ ZADANIA INWESTYCYJNEGO
Wartość zadania wg przyjętej do realizacji ZZK
Wartość zadania w poziomie cen 2011r. - 135.000.000 zł
Wartość zadania zaktualizowana do poziomu 2012 r. – 120.000.000 zł
Wysokość nakładów poniesionych od początku realizacji do 30.06.2013 r. – 49.966.359 zł

Wartość wykonanych prze POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. robót budowlanych w okresie do 30.06.2013 r.– 46.364.518 (brutto)
Zakres zrealizowanych robót budowlanych :
Stan zaawansowania robót budowlanych zadania inwestycyjnego „Budowa budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu na dzien. 30.06.2013 r.
Parkingi podziemne składające się z 6 segmentów: zakończono roboty żelbetonowe ścian i stropów wszystkich segmentów. Ściany zostały zaizolowane a rozkopy zostały zasypane i zastabilizowane.
Płyty dziedzińca wewnętrznego (dolna i górna) zostały zabetonowane.
Budynek konstrukcyjnie podzielony jest na z 7 segmentów.
Segmenty oznaczone roboczo nr 1/2; 5; 6; 7 stanowią lewe skrzydło budynku przeznaczone do użytkowania dla Sądu Okręgowego.
Segmenty oznaczone roboczo nr 1/2; 2; 3; 4; stanowią prawe skrzydło budynku przeznaczone do użytkowania dla Sądu Rejonowego.
Segmenty oznaczone roboczo nr 1; 5; 6; 7 przeznaczone do użytkowania przez Sąd Okręgowy są w stadium stanu surowego zamkniętego z dachami. W segmentach nr 1; 5; 6; 7 zakończono budowę ścinek działowych oraz montaż ślusarki i stolarki okiennej. Trwa układanie kabli instalacji elektrycznej; trasy i przewody kablowe. Wykonywane są instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Realizowane są instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego. Wykonano montaż ok. 100% okien aluminiowych zakończono szklenie. Trwają prace tynkarskie - wykonano tynki ok. 50% .
Segmenty nr 2;3;4 przeznaczone do użytkowania przez Sąd Rejonowy są w stadium stanu surowego zamkniętego z dachami, posiadają ścinki działowe. Trwa układanie kabli instalacji elektrycznej; trasy i przewody kablowe. Wykonywane są instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Realizowane są instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz wody lodowej i ciepła technologicznego. Wykonano montaż ok. 100% okien aluminiowych wraz z szkleniem. Wykonano tynki ok. 50%
Kontynuowane są prace wykończeniowe, tynki, podłoża i posadzki.
Budynek posiada dach i kompletne pokrycie
Do budynku doprowadzone są przyłącza; wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i burzowej, energetyczne, ciepłownicze. Wybudowana została stacja transformatorowa zasilająca obiekt.
Zakończono przebudowę ul. Pawłówka oraz zjazd i wyjazd do ulicy Zamoyskiego. Przebudowano instalacje oświetleniową ulicy Zamoyskiego.

Wizualizacja budynku sądu

Budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu - Widok ogólny

Budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
Wejście główne i skrzydło prawe (od ul. J. Zamoyskiego)

Budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
Front z wejściem głównym

Budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
Wejście główne i skrzydło lewe (od ul. St. Kard. Wyszyńskiego)

Budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu – widok od strony ul. J. Zamoyskiego

Parking naziemny i wejście do parkingów podziemnych

Wjazd do parkingów podziemnych

Dach budynku

Dziedziniec wewnętrzny – górny

Korytarz w poziomie I piętra                                                                      

Korytarz w poziomie piwnic

Fosa doświetlająca

Opublikował: Damian Sikorski
Publikacja dnia: 09.08.2013

Dokument oglądany razy: 2469
« inne aktualności