A A A
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Informacje dla interesantów

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
SĄDU OKRĘGOWEGO W ZAMOŚCIU

ul. Akademicka 1
22-400 Zamość
wejście „K” - pomieszczenie Biura Podawczego

tel. (0-84) 638-78-21

e-mail biuro@zamosc.so.gov.pl

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Utworzony z dniem 1 lutego 2011r. zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 24 stycznia 2011r.

Podstawowe zadania Punktu:

informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
informowanie o aktualnym biegu spraw oraz o terminach i miejscach rozpraw;
udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw;


Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji ogólnych również drogą elektroniczną
biuro@zamosc.so.gov.plOpublikował: Piotr Godziszewski
Publikacja dnia: 16.12.2011
Podpisał: Piotr Godziszewski
Dokument z dnia: 08.11.2011
Dokument oglądany razy: 30 844